Sosyal Medya

haziran/2017
/bülten

PROJE

Aksların İzindeki Formlar

Tayvan’da konumlanan Beigang Kültür Merkezi, çevresindeki aksları kenetleyerek kamusal kullanımlara mekan açan bir düğüm noktası olarak Mayu Architects tarafından tasarlanmış.

İçine yerleştiği çevrede kültürel bir düğüm noktası oluşturma amacını taşıyan Beigang Kültür Merkezi, 400 izleyici kapasiteli oditoryumu, kalıcı ve geçici sergi alanları ile sivil bir mimarlık örneği olarak yükseliyor.

Çevresindeki trafik akslarının kesişiminden hareketle, binanın formu da L biçiminde kesişen iki ayrı parçadan meydana geliyor. Daha büyük olan kol oditoryuma ev sahipliği yaparken daha küçük olan diğer uzantıda sergi alanları yer alıyor. Kollarda farklı malzemelere yer verilerek işlevsel ve hacimsel farklılık vurgulanmış.

Zemin katta, kat yüksekliği boyunca şeffaflaştırılan kütle, üst kattaki masif hacimle zıtlık yaratıyor. Bu şeffaflık ile hacmin havada yüzüyormuş izlenimi yaratması amaçlanmış. Ayrıca zemin kotundaki hareketliliğin, kamusallık vurgusu yapan bu binada içeri ile dışarıyı bağlaması ve mekansal bir süreklilik yaratması istenmiş.

İç mekanda bulunan doğrusal dolaşım aksları, L biçimli yapının çekirdeğinde bağlanıp dikeyde dinamik bir giriş alanı da tanımlıyor.

Yapının önündeki peyzaj alanı ise rampa ve basamaklarla kademelendirilmiş, yapıdan kent doğru uzayan bu alana hem erişilebilirlik artırılmış hem de hareket katılmış.

Fotoğraflar: © Shawn Liu Studio