Sosyal Medya

temmuz/2018
/bülten

PROJE

Birleşen Parçalar

Skylab Architecture tasarımı SINBIN, merkezine oyunu, üretimi ve her türlü işbirliğini koyan bir kültür merkezi olarak kurgulanmış. Yapı, Gordon Matta Clark’ın kesik binalarından esinlenilerek iki depo binasının kesilip tadil edilmesiyle gerçekleştirilmiş.

Amerika’nın Portland kentinde yer alan kültür merkezi, doğal ve yapılı çevre arasında bir denge kurma arzusuyla tasarlanmış. Hareketi ve farklı etkinlikleri tetikleyen bir mekan yaratmak hedeflenmiş. Proje alanında yan yana bulunan iki depo binasının kesilip birbirine eklemlenmesiyle elde edilen tasarımda depolardan birinin çatısı diğerinin üzerine yerleştirilmiş. Bu sayede iki ayrı bina birbirine kaynaşmış ve yeniden işlevlendirilmiş.

Yapının zemin katında sosyal alanlar ve atölyeler bulunuyor. Sanat, müzik, performans ve kayak alanları burada yer alıyor. İkinci kat ise mülk sahibinin yaşam alanı olarak kurgulanmış. Teras katında da yapının yerleştiği alanın yaklaşık üçte birini kapsayacak biçimde yeşil alanlar oluşturulmuş. Ayrıca yağmur suyu toplama sistemleri eklenmiş.

Binanın dolaşım şeması, katlar ve etkinlik alanları arasındaki bariyerleri ortadan kaldırıyor; üretimi, hareketi farklı biçimlerde deneyimleme imkanı tanıyor. Mekanlar arasındaki geometrik geçişler bir yandan yapıların eski hallerinin çerçevesini izlemeye olanak tanırken bir yandan da tümüyle farklı şekiller ortaya çıkarıyor.

Performans salonundan iç mekandaki kayak alanına, ateş çukurlarına uzanan farklı karakterdeki mekanlar arasında anlamlı bir diyalog kurulması ve düşüncelerin özgürce paylaşılması için zemin hazırlanmak üzere gerçekleştirilen tasarım, formuyla da bunu desteklemeye çalışıyor.

Fotoğraflar: © Skylab Architecture