Sosyal Medya

kasım/2018
/bülten

REFERANS

Çağdaş Çizgiler

Archist tasarımı Binnaz Hatun Camisi, Kayseri’nin Hisarcık yerleşiminde, bölgenin mimari karakterine uygun malzeme dokusu ve dili ile kurgulanmış.

2015 yılında projelendirilen cami, bölge dokusunun çağdaş yönelimler doğrultusunda yorumunu sunuyor. Sade formu ve yönelimi, çevre verilerine uyarak yerleşen korunaklı ama geçirgen avlu duvarları, göğe uzanan yalın minaresi ile yapı, yerel mimarinin çağdaş çizgilerle temsil edildiği bir kompozisyona sahip. Kullanıcı ihtiyaçları ve alışkanlıkları gözetilmiş, alışılmıştan daha sade bir dille bunlara cevap verilmiş.

Yalınlık iç mekanda da devam ettirilmiş. Kullanıcıların mabet alanıyla daha kolay özdeşleşmesine aracılık eden sade malzemeler ve incelikle çözülen detaylar tercih edilmiş. Açık ve yalın renkler, dokularla zenginleştirilmiş. Kalebodur ürünleri de yerel dokuyu çağrıştıran dokusu ve renklerinin yanı sıra modern etkiyi destekleyen niteliği ile projenin tamamlayıcısı olarak dikkat çekiyor.

Proje adı: Binnaz Hatun Camisi
Proje yılı: 2015
Proje yeri: Hisarcık, Kayseri
Mimari, İç Mimari ve Peyzaj: Archist
İşveren: AG Gayrimenkul
Fotoğrafçı: Ceyhan Gönen