Sosyal Medya

şubat/2018
/bülten

PROJE

Duruluk Vurgusu

Vaillo + Irigaray mimarlık ofisinin İspanya’da bir 19. yüzyıl yapısına müdahale ederek onu psikoloji merkezine dönüştüren projesi, geçmişin fiziksel izlerini yeni bir yorumla yeniden değerlendiriyor.

Tasarım önerisi, tarihi yapının orijinal değerlerini koruyup öne çıkarmak üzerine geliştirilmiş. 19. yüzyılda kendine geniş yer bulan pavyon tipolojisi, tasarlanmış bir peyzaj içinde, çevresiyle uyumlu bir ölçek sunuyordu. Bunun örneklerinden biri olan yapı, bu ölçeği ve yaklaşımı sürdüren yeni bir ek ile birlikte günümüz koşullarına uygun hale getirilmiş ve sağlık yapısı olarak yeniden kullanıma açılmış. Tarihi yapıyı merkeze yerleştiren mimarlar, yeni ek ve düzenlemeleri birer “protez” olarak adlandırıyorlar. Bu hem eksik parçaların tamamlanmasını hem de işlevini kaybetmiş dokuların yeniden işlev kazanmasını temsil ediyor.

Tasarımdaki hakim geometri, mevcut binadan ilhamla sürdürülürken yapı teknolojik olarak da günümüz koşullarına cevap veriyor. Bu anlamda eski ile yeni arasında dengeli bir öneri ortaya konuyor. Brüt beton yapıda malzemenin doğal krem tonları hakim olarak kullanılmış.

Fotoğraflar: © Rubén P. Bescós