Sosyal Medya

ocak/2018
/bülten

HABER

Eksik Bağları Aramak

Rotterdam Uluslararası Mimarlık Bienali, “The Missing Link” temasıyla günümüzün temel sorunlarına verilmesi gereken cevapları kentsel yapılanmanın dönüşümünde arıyor. İki ayrı aşamada ve mekanda gerçekleştirilecek bienalin küratörleri ise Floris Alkemade, Leo Van Broeck ve Joachim Declerck.

2017’den 2020 yılına kadar sürecek ve Hollanda ile Belçika’ya uzanacak iki ardışık bienal programını kapsayan Rotterdam Uluslararası Mimarlık Bienali, “The Missing Llink” temasıyla günümüzün değişen koşullarına ayak uydurma yollarını sorunsallaştırıyor. Merkezine, 2015 yılında gerçekleştirilen Paris İlkim Zirvesi’nde tartışılan meseleleri ve “İklim Değişikliği Üzerine Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri”ni yerleştiriyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için öncelikli olarak önemli sosyal ve siyasal adımlar atılması şartını ortaya koyarken bu değişim sürecinde uyumu tasarım kanalıyla mekansal olarak da gerçekleştirmek zorunda olduğumuzun altını çiziyor. Bu doğrultuda tasarım süreçlerini araştırmayı derinleştirmek üzere küresel düşünceyi seferber etmek, bienalin öncelikli hedefini oluşturuyor.

Bienal, karşılaştığımız makro ölçekli küresel sorunlar ile mücadele edebilmek için küçük ölçekli müdahaleleri üretebilmeye ve bunlar arasında eksik kalmış bağlantıları kurmaya odaklanıyor.

Fotoğraf: Flickr/Franklin Heijnen