Sosyal Medya

temmuz/2017
/bülten

PROJE

Güncel Senaryolar

Meksika’daki Pátzcuaro Adliyesi’nin tasarımında Mauricio Rocha ve Gabriela Carrillo, kanunlardaki yeni düzenleme ile birlikte uygulanmaya başlayan halka açık duruşmalara elverişli, esnek kullanım senaryolarıyla çeşitlenen ve bulunduğu çevreyle güçlü ilişkiler kuran bir mimari ortaya koyuyor.

Yürürlüğe giren yeni kanun düzenlemeleri, Meksika’da duruşma salonlarının fiziksel yapısını da dönüştürecek bir dalgaya sebep olmuş. Duruşmaların halka açık gerçekleştirilebilmesini öngören bu sistem üzerine geliştirilen projede salonların organizasyonu yeniden ele alınmış, ihtiyaçlar yasal süreçlerin öngördüğü şekilde tespit edilmiş.

Hakimler, sanıklar ve ziyaretçilerin kullanımına yönelik tasarlanan alanlar, kullanım senaryolarıyla ilişkili olarak konumlanmış ve bu alanlar arasında basit bir dolaşım kurgulanmış. Bina merkezinde konumlanan bahçeyle birbirine bağlanan tuğla ve keresteden üretilmiş hacimler, taş duvarla çevrelenirken güvenlik ve mahremiyet yönünden çeşitlenen alanlar sunuyor.

Ana bahçeyle birbirinden ayrılan simetrik konumdaki iki ana mahkeme salonunda, ses yalıtımı ve akustik için elverişli olacak şekilde ahşap yüzeyler kullanılmış.

Binanın orta bölümünde konumlanan giriş, doğrudan iki mahkeme salonuna bağlanırken, personel ve ziyaretçi girişleri için bloklar arasındaki bir açıklık oluşturulmuş. Bekleme odasından mahkeme salonuna özel bir koridorla ulaşan sanıklar içinse binanın altında ayrı bir giriş bulunuyor. Resepsiyon ve hakimler tarafından kullanılan ofislerin bulunduğu yapılar, tuğla duvarları ve eğimli kiremit çatıları ile önemli ölçüde yağış alan bu bölgenin bahçeli mimarisine referans veriyor. Bu anlamda projede, kasabanın çeperinde eğimli bir araziye yerleşen kütlenin yanı sıra taş bloklarla ayrılan dış bahçeler de önemli bir yer tutuyor. Blokların boşluklu konumlanışıyla da yapıya ferah bir etki kazandırılmış. Bölgede bulunan volkanik taşların kullanımı, binanın çevreyle ilişkisini görsel olarak da güçlendirmiş.

Fotoğraflar: © Sandra Pereznieto, Rafael Gamo, Alejandro González