Sosyal Medya

aralık/2017
/bülten

HABER

Mekanda İki Boyutlu İzler

Akın Nalça, Emre Çıkınoğlu ve Umut Südüak “İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları”nda mimarlık ve grafik tasarım ilişkisini değerlendirdiler. İki alanın ortaklaştığı, birlikte işledikleri ve ayrıştıkları durumları örneklediler.

Neslihan Şık moderatörlüğünde 18 Aralık’ta gerçekleştirilen panelde, uzmanlıkların ayrışarak sınırlarının keskinleştiği dönemde iki farklı disiplinin birbiriyle ilişki kurma biçimleri tartışıldı.

Akın Nalça mimari üretim süreçlerinde grafik tasarımcılardan neler beklendiğini, grafik tasarım öğeleriyle mekana neler katılabildiğini örnekler üzerinden anlattı. Mekanda okunabilirlik konusunda grafik tasarımın öneminin altını çizdi. İstanbulSMD’nin kurumsal kimlik ve grafik tasarım çalışmalarını da yürüten Emre Çıkınoğlu, Peter Behrens’in kurumsal kimlik geliştirmeye yönelik çalışmalarını, grafik tasarımlarını ve o günden bugüne alanların birbirinden ayrışma serüvenini anlattı. Mimarlık yayınları ve sergilerinde grafik tasarımın nasıl konumlandığını değerlendirdi. Umut Südüak ise iki alanın birbirinden farklı yönlerini, çalışıldıkları mecralar ve boyutlar açısından değerlendirdi.

Fotoğraf: Euraka Car Park