Sosyal Medya

haziran/2017
/bülten

SÖYLEŞİ

Mimarlığın Disipliner İlişki Ağları

Architecture+Design Summit 2017 kapsamında gerçekleştirilen Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor panelinde Aydan Volkan, Dürrin Süer ve Yeşim Hatırlı, Celal Abdi Güzer'in moderatörlüğünde Türkiye'de mimarlık üretimi ve üretim sürecinde disiplinlerarası ilişkileri tartıştılar.

Mimarlığın ilişki kurduğu tüm alanların mimarlıkla paralel bir biçimde gelişmesiyle mimari hayallerin gerçekliğe kavuştuğu, üretimdeki lineer süreçleri değerlendiren konuşmacılar, Türkiye’deki mimari ortamı kendi deneyimleri üzerinden değerlendirdiler.

Konuşmanın tamamını izlemek için tıklayın.