Sosyal Medya

mayıs/2018
/bülten

HABER

Mimarlık ve Görsel Sanatlar Buluşması

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nin Kalebodur’un desteği ile Salt Galata’da düzenlediği İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları “Mimarlık ve Görsel Sanatlar” başlığı altında İnci Eviner ve Ezgi Tuncer Gürkaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Haldun Dostoğlu’nun gerçekleştireceği “Mimarlık ve Görsel Sanatlar” buluşmasında, sanatçı İnci Eviner ve mimar-akademisyen Ezgi Tuncer Gürkaş konuşmacı olarak yer aldı. İnci Eviner’in “Parlamento”, “Modern Düşüşün Bakımı” ve “Ulusal Zindelik” adlı video yapıtlarının üretim süreçleri ve Eviner'in sözlüğünü oluşturan imgelerin mimari mekan temsilleriyle ilişkisi; yapıtların teorik açılımları üzerinden ilerledi.

İşlerinde modernizmin ortaya koyduğu ideal insan, ideal mimarlık ve ideal kent imajına karşı tavır takınarak görünmeyenin ardındakini sorgulayan Eviner, Ezgi Tuncer Gürkaş’ın yorumlarıyla üretimlerinin arka planlarını ve süreçlerini izleyiciye açtı.