Sosyal Medya

mayıs/2018
/bülten

PROJE

Yapay Kanyon

Practice Patrick Schweitzer & Associés tarafından tasarlanan Ruanda Bilim ve Teknoloji Koleji Mimarlık ve Çevre Tasarımı Fakültesi'nde, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sunmak üzere çevreye ve yerel değerlere duyarlı bir yaklaşım izlenmiş.

Proje, Ruanda hükümetinin Kigali’de yeni bir fakülte inşa edilmesi için açtığı uluslararası tasarım yarışması sonunca elde edilmiş. Yeni fakülte binası 5.600 metrekarelik alanda 600 öğrenciye hizmet veriyor. Koleje ait kampüste bulunan yapı, bölgenin özgün dokusundan, doğada bulunan renk ve biçimlerden ilham alınarak tasarlanmış. Doğanın dört elementi tasarımda farklı yollarla temsil edilmiş: ateş turuncu renk ile, su iç bahçe ile, hava yapının dolaşım şeması ile ve toprak lav kayaçları ve sıkıştırılmış toprak ile.

Ruanda peyzajından ve topoğrafyasından esinlenilerek prizmalar kurgulanmış. Hacimler kesilerek süreksiz çizgi ve uzantılarla yapay kanyonlar oluşturulmuş. Bu uzantılar yapının açık alanlarına ait kurguyu meydana getiriyor.

Yapının kendisinin mimarlık öğrencileri için bir pedagojik unsur olarak işlemesi hedeflenen projede yerel kaynakların kullanılması da gelecek nesillerde bu konudaki farkındalığını oluşturmaya yönelik bilinçli bir tercihten kaynaklanıyor. Alanda marangozluk ve taş işleme atölyeleri oluşturulmuş. Tavan ve doğrama işleri yerel ahşaptan meydana getirilmiş, plakalar yerinde biçimlendirilmiş ve geleneksel sökülebilir kalıp sistemi kullanılmış. Bu sayede yerli üreticilere ve ekonomiye katkı sağlanmış. Yapım sürecinde 400 kişi görev almış.

Tasarımda, inşa ve kullanım sürecini kolaylaştırmak adına basit mekansal çözümlemeler öne çıkarılmış. İki katlı yapıda hiç asansör bulunmazken katlar arası ulaşım temelde geniş rampalarla sağlanıyor. Isıtma ve soğutma sistemlerine yer verilmemiş fakat doğal havalandırma teknikleri kullanılmış. Enerji kaynaklarının tüketimini ve kullanım giderlerini azaltmak için gün ışığı yapıya etkin bir şekilde dahil edilmiş. Beton duvarlar yalıtılmış, su geçirimsizliği sağlanmış ve sıvanmış. Böylece güneş ısısı kazanımlarının kontrol altına alınması hedeflenmiş. Aynı zamanda yağmur suyu toplama ve depolama sistemleri de yapıya eklenmiş.

Zemin katta yönetim birimi, laboratuvarlar, atölyeler, seminer salonları ve oditoryum bulunuyor. Üst katta ise 13 ayrı prizma, mimarlık stüdyoları ve sunuş alanlarını barındırıyor. Her prizma farklı renk, biçim ve manzaraya sahip. Açık alanlarda bulunan bank ve diğer oturma birimleri, öğrencilerin sosyal olanaklarını zenginleştirmek, buluşma ve toplanma noktaları oluşturmak üzere tasarlanmış. Ana bir aks etrafında, iki kutupta sıralanan hacimler köprülerle birbirine bağlanarak görsel bir dinamizm yaratılmış.

Fotoğraflar: © Jules Toulet