Arama yaptığınız metin en az 3 karakter olmalıdır.
Örnek: Modernizm, Söyleşi, Mimarlar Konuşuyor

Küçükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Mutlu Çilingiroğlu MİAR Mimarlık tarafından tasarlandı. Belediyenin artan mekan ihtiyacı sonrasında yeni bir yerde yeni bir anlayışla tasarlanan yapının kamusal işlevi nedeniyle gelişmekte olan bir bölgede ve o bölgeyi dönüştürebilecek potansiyelde olması öngörüldü. İlçe genelinde de ortaya koyduğu “yeni kavramlar” ile hizmet sunduğu kamuya öncü ve örnek olan anlayışla sürece başlandı.

Uluslararası ölçeğin getirdiği doğal kaynakların akıllıca kullanımı ilkesi çerçevesinde sürdürülebilirlik bilincini kamuya daha kolay aktarabilmek için yeni yapılacak binanın “yeşil bina” özelliklerini içermesi istendi. Türkiye’nin ilk BREEAM sertifikalı kamu binası olacak bu projenin, çevre duyarlılığı içeren birçok yenilik getirmesi bekleniyor. Böylece gelişme bölgesindeki gelecek dönem yapılaşmada da benzer ölçütlerin uygulanacağı öngörülüyor.

Binayı çepeçevre dolaşan eğrisel cephe tamamen camdan oluşuyor. Böylece hemen hemen tüm katlar doğrudan güneş ışığından faydalanıyor. Özellikle iki katı yer altında olmak üzere toplam dokuz katı olan ofis binası için bu yaklaşım son derece işlevsel. Aynı şekilde, belediye meclis binasının bulunduğu alan da tamamen gün ışığını alan korunaklı bir iç avlu şeklinde. Binanın her iki yanında yer alan yedi katlı otoparkı ve tek katlı teknik hacimler binası gibi ışık alması gerekmeyen alanlarsa yer altında çözüldü.

Cephede Kalesinterflex'in Innovation serisinden beyaz renk kullanıldı, iç mekanların zeminlerinde ise koyu gri tercih edildi. Çift cephe sistemine sahip cephe uygulamasının ilk cephesinde Kalesinterflex kullanıldı, ikinci cephe ise cam giydirme cephe oldu.

Eğimli arazide yer almasından ötürü üç ayrı kotta üç ayrı girişi bulunan yeni belediye binasının girişleri fonksiyona göre sınıflandırılarak bina içi hareket düzenlendi, bina dışında kalan alanlar dış duvarla çevrelenmeyerek çocuk parkı ve rekreasyon alanı olarak çevre yeşiline açık bırakıldı.

Binanın dış yüzeyinin tamamen şeffaf olması, kamu kurumunun çalışmasındaki şeffaflık anlayışına doğrudan referans veriyor, aynı zamanda da vatandaşların kamu yapısına girmek istemelerini teşvik ediyor. Bu şeffaf kabuktan görünen iç mekanlar yüksek, ferah, aydınlık ve sevimli, aynı zamanda da çağdaş ve kaliteli bir izlenim vermeyi sağlıyor.

Üç daire formunun yan yana gelmesiyle oluşan plan şeması, dairenin merkezinden dış mekana her yönde eşit uzaklık sağlıyor, bu suretle iç mekanlarda daha homojen bir aydınlık ve dış mekanı her yönde eşit algılama elde ediliyor, merkezden çevreye doğru ışık ve görüş olanağı en üst düzeye çıkarılıyor.

Başkanlık girişinden ulaşılan ve 18 metre yüksekliği olan galeri boşluğunun ortasında meclis salonu, önemini vurgulayan bir konumda yer alıyor. Kolayca ulaşılabilen bir konumda, şeffaf, aydınlık bir alanda silindir formuyla yer alan meclis salonu, içe dönük yapısına rağmen doğal aydınlatmadan da yararlanıyor. Bu galeri boşluğundan bakıldığında, binanın bütün katları algılanabiliyor. Bütün üst katlar birbirinin tekrarı ve yine şeffaf belediyecilik anlayışına uygun olarak açık ve rahat ulaşılabilen bir tasarıma sahip. Binaya tüm ulaşımlar, her türlü fiziksel engele sahip insanın, her noktadaki hizmete yardımsız ulaşabileceği şekilde tasarlandı.

Binanın çevresini saran aydınlık, binanın toprak kotu altında kalan alanlarının da tüm katlarda doğal havalandırma ve doğal ışıktan mümkün olduğu kadar fazla yararlanabilmesi amacıyla tasarlandı. Bu katlarda bazı ofis alanları yanında, sergi salonları, kafeterya, spor salonu, kreş, mescit gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor, buradan doğrudan güney bahçeye ulaşılabiliyor.

Binanın “yeşil bina” adını almasını sağlayan temel özellikleri yüksek oranda pasif iklimlendirme ve doğal aydınlatma imkânı sağlayan çift cidar ve galerileşme, ekonomik su kullanımı, geri-dönüşebilir malzeme seçimleri, yeşil çatı ve uyumlu ortam bitkileri tercihleri oldu. Tüm bu sürdürülebilir öğelerin genel mimari form ve işlev anlayışı dahilinde bir bütünün parçaları şeklinde işlenmiş olması, son ürünü eklektik bir yapıdan çok daha tutarlı bir örnek yapı haline getirdi.

Tasarımda enerji kullanımı, CO2 salınımı, su tüketimi, malzeme seçimi, yüzey suyunun kontrolü, atık kontrolü, kirlilik denetimi, sağlık ve ekoloji alanlarına bütünsel bakılarak bir ön derecelendirme yapıldı. Binada yüksek seviyede yalıtım, düşük hava geçirgenliği, pasif solar enerji stratejileri, az enerji kullanan aydınlatma, çevreye en az zarar verecek şekilde üretildi.

Bütün bu yeşil bina konseptinin amacı, binanın yapım ve işleyiş sürecinde çevreye en az zararı verecek şekilde tasarlanması yanında, gelecekte de çağdaş yaklaşıma örnek oluşturmak ve bu bilincin yaygınlaşmasını sağlamak oldu.

İşveren: Küçükçekmece Belediyesi
Mimari Tasarım: Mutlu Çilingiroğlu
Mimari Proje Ekibi: Mutlu Çilingiroğlu, Göksel Kılınç, Tülin Ulaş, Meltem Ergüler, Dağhan Çam, Merve İpek, Hüseyin Penbeoğlu, Betül Alioğlu
Yüklenici: Yeni Yapı
İç Mimari: Arif Özden, Tanju Özelgin
Peyzaj: Arzu Nuhoğlu
BREEAM Danışmanı: Duygu Erten - Turkeco
Aydınlatma Danışmanı: Zeki Kadirbeyoğlu, ZKLD
Fotoğraflar: © Cemal Emden

Bu Ayın Bülteninden