Arama yaptığınız metin en az 3 karakter olmalıdır.
Örnek: Modernizm, Söyleşi, Mimarlar Konuşuyor

2006 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından açılan Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda birinciliği Uz Mimarlık’ın projesi kazanmıştı. İnşaatı tamamlanan TC. MSB. Savunma Sanayii Müsteşarlığı Yeni Hizmet Binası Ankara'da Bahçelievler semtinde Kirazlıdere mevkiinde, askeri yapıların olduğu bölgede yer alıyor ve 16.000 metrekare yüzölçümüne sahip.

İnönü Bulvarı'na dik olan güney-kuzey doğrultusundaki iç yol parseli iki parçaya ayırıyor.

Proje mimarlarından Mehmet Soylu, kullanılan Kalebodur ürünleri ile ilgili görüşünü “Hem boyutları hem de yetenekleri açısından standart porselen levha sınırlarını aşan bir düşüncenin ürünü olarak Kalesinterflex’i geleceği temsil eden bir malzeme olarak gördük. Bu yüzey kaplama malzemesini, tasarladığımız yapıda katlar boyunca devam eden farklı yükseklik ve genişlikteki mekansal boşlukların ve idarenin vizyonununu yansıtan modern ve yenilikçi anlaşıyışını en iyi ifade edebileceğini düşünerek seçtik.” diye belirtiyor.

Kurum hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli ilişkileri yürüttüğü için temsil özelliğinin yoğun olarak yaşandığı bir bina ihtiyacı doğmuş. Projede bu durum modern bir kimliğe bürünerek mekanlara ve yapısal elemanlara yansımış.

Binada müsteşarlık ve müsteşarlığa bağlı hukuk müşavirliği, kurumsal hizmetler, sanayileşme hizmetleri ve savunma hizmetleri müsteşar yardımcılıkları, müsteşar yardımcılıklarına bağlı daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri ofis kısımları yer alıyor. Ayrıca Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Salonu, konferans salonu, sergi alanı, kütüphane, kapalı otopark, dinlenme ve yemek salonları, spor merkezi, sağlık bölümü, kreş ve teknik alanlar bulunuyor.

Arsa farklı büyüklükte iki parçadan oluşuyor. İhtiyaç programında ana büyüklüğü oluşturan ofis kısımları büyük parça içinde, sosyal mekanlar ve kapalı otopark ise topoğrafyası düz olan küçük parça içinde çözülmüş. Her iki blok birbirine zemin üstünden bir çelik köprüyle ve yol altından bir tünelle yapının güvenlik koşullarını zorlamadan bağlanmış.

Arsayı iki parçaya ayıran kuzey-güney yönü doğrultusundaki iç yolun bir tarafında kalan büyük parsel parçasının doğu kenarı ile yol arasında, 15 metreye dek ulaşan kot farkları proje için etkili bir topografya sunmuş. Kuzey-güney yönünde arsa boyunca uzanan bu yamaç, yapı içinde eğime paralel konumda büyük bir iç boşluk oluşturma fikrini doğurmuş. Bu büyük iç boşluk yapıda bir omurga gibi davranıyor ve çevresindeki tüm birimlere yatay ve düşey dolaşım elemanları ile bağlantıları sağlıyor. Ayrıca farklı mekanlar arasında görsel ilişkileri de kuruyor. 140 metre uzunluğundaki yapı boyunca farklı yükseklik ve genişliklerde devam eden, bu mekanın bir sınırını oluşturan eğik ve kırıklardan oluşturan doğal taş ile kaplanmış duvar, mekanın ana elemanlarından birisi. Duvarın değişken olan hareketleri oldukça uzun sayılabilecek bu büyük boşlukta monotonluğu kıran dinamik bir ortam yaratmış.

Yoğun bir sosyal programa sahip olan hizmet binasında çatı bahçesi ve blok altındaki boşaltılmış zemin katlarda rekreasyonel mekanlar tasarlanmış. Bu boşaltılmış alanlar ise yapısal ve bitkisel peyzaj elemanları ile desteklenmiş.

Müsteşarlık ve müsteşarlığa bağlı üç müsteşar yardımcılığı makamı ve bağlı ofis bölümleri yapısal biçimlenmede üç düşey blok ve birinci kattaki makam katını kullanıyor. Bu şekilde bölümler arasında işlevsel bir bağ kurulmuş. Bina kullanıcılarının giriş yetkilerinin çeşitliliği gözetilerek yapı iki alandan oluşacak şekilde planlanmış. Omurga gibi olan büyük boşluk serbest alan (ziyaretçi alanı), omurgaya dik konumdaki ofis alanları ise yetki kısıtlaması olan güvenlikli alan olarak işlev kazanmış. Serbest alanda toplantı odaları, kat holleri ve kafe, kütüphane gibi mekanlar yer alıyor.

Yapının taşıyıcı sistemi betonarme ve çelik. Dinlenme ve yemek salonları, konferans salonu ve yapı içindeki büyük boşluk için çelik kirişler, ofis bloklarında ise açık bürolar için 6x8 metre, hücre bürolar için 6x5,5 metrelik modüller seçilmiş. Sosyal birimlerin olduğu bloğun bodrum katındaki kapalı otoparkın yerleşimine uygun olan 8,40x8,40 metrelik aks aralığı belirlenmiş.

Dolaşım alanları ve genel mekanlarda güneş ışığından faydalanmak için çok sayıda çatı pencereleri mevcut ve büyük ofisler güney cephelere bakıyor. Güneş ışığının kontrollü bir şekilde alınması için güneş kırıcıları ile gölgeleme sağlanmış. Batı cephesine bakması gereken tüm mekanlarda hareketli güneş kontrol elemanları kullanılmış.

Yangın ihbar, havalandırma ve ısıtma-soğutma sistemleri bina otomasyonuna bağlı. Klima santralları ısı geri kazanımlı. Yapıda ısıtma ve soğutma sistemleri fan-coil ile çözümlenmiş. Karışımlı hava kullanılan havalandırma santrallerinde mekan içindeki insan sayısının artış ya da eksilişine göre taze hava miktarı ayarlanabilir bir programa sahip. Aydınlatma otomasyonu ile belirli zamanlarda, genel kullanım mekanlarındaki aydınlatma elemanlarına tek merkezden müdahale edilebilen bir sistem mevcut. Yapının tamamında düşük enerji yükleten ekipmanlar ve aydınlatma elemanları kullanılmış.

Bu Ayın Bülteninden

13582bc009bf571674e1f3378ea1dfac (1)
Proje

Sivri Kırıklık

Oslo merkezli mimarlık stüdyosu Reiulf Ramstad Arkitekter ekibinin tasarladığı kilise yapısı, geleneksel Norveç kilise tipolojisinin yeni bir yorumu. Tasarladıkları modern şapel, ahşap giydirilmiş yüzeylere ve devasa boyuttaki piramit şekilli bir çan kulesine sahip. 2250 metrekarelik kilise Hordaland, Norveç’te yer alıyor. Reiulf Ramstad Arkitekter kiliseyi Hordaland’taki Knarvik köyü için bir yarışma neticesinde tasarlamış.

İncele Angle Right