Arama yaptığınız metin en az 3 karakter olmalıdır.
Örnek: Modernizm, Söyleşi, Mimarlar Konuşuyor

Boran Ekinci Mimarlık ve Hakan Dalokay Mimarlık tasarımı Şişli Belediyesi Ek Hizmet Binası, Kalesinterflex kullanılan yalın cephe tasarımıyla öne çıkan farklı bir belediye binası projesi. Bina, doğrusal bir ana strüktür ile bu strüktürü çevreleyen bir yeşil kabuğun ilişkisi içinde ortaya çıkıyor. Yeşil kabuk, kırılan yüzeyleri sayesinde yapının çevresiyle olan bağlantılarını görsel ve işlevsel açıdan güçlendirerek yapı çevresinde hareketli bir dolaşım sistemi oluşturuyor.

Bina kabuğu kırılarak farklı kotları birbirine bağlayan yüzeyler oluşturmuş. Bu sayede binanın zemin üzerinde kalan toplam 12 metre yüksekliğindeki ilk iki katı topografyanın bir parçası haline gelmiş. Böylece belediye yapısının giriş bölümüyle halkın kullanımına açık alanları görsel olarak üst katlardan ayrılırken belediye binası olduğundan alçak görünmüş ve bu durum binaya zarafet kazandırmış.

Dörder metre yüksekliğindeki üst katlardaysa bina strüktürü sürekli bir gölgeleme sistemi ile çevreleniyor. Sistemi oluşturan, eksenlerinde hareket eden paneller sayesinde yapıda enerji tasarrufu sağlanırken cephelere hareketlilik gelmiş ve kütleye hafiflik kazandırılmış.

Binanın cephesinde gölgelik elemanlarının yanı sıra kaplama malzemesi olarak Kalesinterflex dış cephe kaplaması kullanılmış. Cephede oluşturulmak istenen kuvvetli renk algısı, Kalesinterflex dış cephe kaplamasının homojen renk özelliği ile sağlanmış. Malzemenin esneklik, hafiflik ve incelik gibi önemli özellikleriyle cephede kullanımı olumlu bir sonuç vermiş. Böylece tasarımın ana ilkelerine bağlı etkili bir monokrom yüzey oluşturulmuş. Ayrıca cephede kabuğa bağlanan mesh yüzeyler sayesinde kabukla bir bütün oluşturacak hafif yeşil yüzeyler oluşturulmuş. Yapının cephesi tüm bileşenleri birbirinden ayrı tutulmayarak bir bütün içinde kurgulanmış.

Plan kurgusunun sadeliği, yapının önemli bir avantajı olarak değerlendirilmiş. Alt katlarda tercih edilen L plan ile üst katlarda tercih edilen iki yandan çekirdekli doğrusal plan, oldukça karmaşık bir işlev programına sahip olan belediye binasına kullanım netliği ve rahatlığı sağlamış.

Yapının iç mekanlarında galerili ve köprülü bir dolaşım sistemi tercih edilmiş. Ana dolaşım hattı yan akslarında yer yer boşaltılarak galeriler oluşturulmuş. Her katta devam eden bu galeriler sistemi sayesinde katlar arası iletişimin yanı sıra dolaşım alanlarında iç mekan deneyiminde ferahlık sağlanması amaçlanmış.

 1. Mimari Tasarım: Boran Ekinci Mimarlık - Hakan Dalokay Mimarlık
 2. Ekip: Yeliz Tekin Çimen ,Deniz Okten, Evren Öztürk, Sasan Sahafi, Handenur Yazıcı Engin, Emre Yiğit
 3. İşveren: Şişli Belediyesi
 4. Yer: Şişli - İstanbul
 5. Proje tipi: Hizmet Binası
 6. Proje tasarım tarihi: 2010
 7. İnşaat bitiş tarihi: 2013
 8. İnşaat alanı: 26.317 m2
 9. Statik: Gündüz Çetemen
 10. Elektrik: Ali Karadağ - AKC GRUP Protim
 11. Mekanik: Aram Keleşyan
 12. Fotoğraflar: Cemal Emden

Bu Ayın Bülteninden