Arama yaptığınız metin en az 3 karakter olmalıdır.
Örnek: Modernizm, Söyleşi, Mimarlar Konuşuyor

2016 Oslo Mimarlık Trieanali, küreselleşme ile birlikte aidiyet kavramının değişen anlamını, “evde olmanın” yeni tanımlamalarını sorguladığı After Belonging başlığıyla, 8 Eylül - 27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Trienalde aidiyetin değişen durumu tasarım, mekan ve coğrafyalar üzerinden okunuyor. İnsanların, bilginin ve tüketim mallarının küresel dolaşımı aracılığıyla yerleşim, mekansal süreklilik, mülk ve kimlik algısı tümüyle yerinden oynarken meydana gelen aidiyet krizi konu ediliyor. Küresel ölçekte gerçekleşen bu dolaşım yeni kaynaklara ve uzak coğrafyalara ulaşımı kolaylaştırsa da eş zamanlı olarak büyük gruplar arasında büyüyen eşitsizliklere ve istikrarsızlığa neden oluyor. Bu bağlamda trienal yerle ve içinde bulunduğumuz toplulukla kurduğumuz bağları sorgulayan üretimlere odaklanıyor.

In Residence ve On Residence olmak üzere iki ana kısımda toplanan etkinlikte hem yapılı çevreyi yerel değerler çerçevesinde ele alan profesyonel mimarlık pratiklerine hem de mekansal durumların analizine odaklanan kolektif üretimlere yer veriliyor. Nordik tasarımların uluslararası mimarlık ortamıyla kurduğu ilişki ve karşılıklı etkileşim olanakları araştırılıyor.

Fotoğraf: © Javad Parsa - Moments of Freedom

Bu Ayın Bülteninden