Arama yaptığınız metin en az 3 karakter olmalıdır.
Örnek: Modernizm, Söyleşi, Mimarlar Konuşuyor

Kalebodur’un sponsorluğunu üstlendiği, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Yapı-Endüstri Merkezi işbirliğinde gerçekleşen “Bugünün Türkiye’sinde Mimarlık Tartışmak” konferansı 8-9 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleşti.

“Mimarlığı ait olduğu toplumsallık zemininde konuşmak mümkün mü?” sorusuna yanıt aranan etkinliğe Emre Arolat, Suha Özkan, Gökhan Avcıoğlu, Uğur Tanyeli, Şebnem Yalınay Çinici, Celal Abdi Güzer, Gülsüm Baydar ve Hülya Ertaş’ında aralarında bulunduğu 25’i aşkın isim katıldı. Konferansta mimarlığın güncel meseleleri, “Mimarlığın Kamusallaşması”, “Mimarlıkta Değişim”, “Sınır Aşımı”, “Alternatif Yaklaşımlar”, “Mimarın Rolleri”, “Eleştiri ve Ötesi”, “İşbirlikleri / Ortaklıklar” başlıklı oturumlarda masaya yatırıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren YEM Etkinlikler Yöneticisi Zeynep Gülşen, yapı dünyası profesyonellerini bir araya getirmekten ve desteklemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Suha Özkan’ın açılış konuşmasının ardından etkinliğin birinci oturumu “Mimarlığın Kamusallaşması” temasıyla Bülend Tuna, Gökhan Avcıoğlu, Kerem Piker ve Sevince Bayrak’ın katılımıyla gerçekleşti. Bülend Tuna “Türkiye ve Dünyada Mimarlık Meslek Ortamı” başlıklı sunumuyla sayısal veriler üzerinden mimar ihtiyacına yönelik bir karşılaştırma gerçekleştirdi. Kerem Piker “Mimarlığın Kamusallaşması: Konut, İnşa ve İmkan” isimli sunumuyla nitelikli konut tasarımının nitelikli kent oluşumuna katkısını vurgularken Sevince Bayrak “Doluluk Takıntısı” isimli sunumunda meydan kavramı üzerinden Beyazıd Meydanı’nın dönüşümüne değindi. Gökhan Avcıoğlu ise "Mimarlığı Tartışan Kim?" başlıklı konuşmasında şehir bölge planlamanın önemine dikkat çekerek imar planlarının güncellenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Konferansın “Mimarlıkta Değişim” başlığında gerçekleşen ikinci oturumuna Şevki Pekin, Kerem Erginoğlu, Celal Abdi Güzer ve Kerem Yazgan konuşmacı olarak katıldılar. Günün üçüncü oturumundaysa Emre Arolat, Uğur Tanyeli, Hasan Çalışlar ve Belkıs Uluoğlu “Sınır Aşımı”nı konuştu. Emre Arolat sosyal medyada 140 karakter üzerinden eleştiri üretimi konusuna değinirken Uğur Tanyeli “Türkiye’de Mimarlıktan Konuşmanın Psikososyal Ortamı” başlıklı konuşmasıyla Türkiye’de eleştiri kültürünün kendini kapattığı konulara işaret etti.

Etkinliğin ikinci gününde ilk oturum “Alternatif Yaklaşımlar” başlığında Boğaçhan Dündaralp, Emre Altürk ve Selva Gürdoğan’ın katılımıyla düzenlendi. Oturum konuşmacılarından Boğaçhan Dündaralp, mimarlık dünyasında eleştirel akıldan uzaklaşıldığını vurgularken Emre Altürk diyalog kurmanın önemine dikkat çekti. “Mimarın Rolleri” başlıklı ikinci oturumun konuşmacılarıysa Güven Arif Sargın, Evren Aysev, Yelta Köm ve Hülya Ertaş’tı. Günümüz İstanbul’undaki inşaat faaliyetlerinden ve mega projelerden bahseden Evren Aysev, “Kentsel toprağın mülkiyeti ve kullanım hakkı, kentlilerden alınarak emlak piyasasının devlerine teslim ediliyor.” dedi. Şebnem Yalınay Çinici, Bülent Tanju ve Ali Cengizkan’ın katıldığı konferansın son oturumunun odağındaysa “İşbirlikleri/Ortaklıklar” vardı. Şebnem Yalınay Çinici, “İnsiyatifler, Kişiler ve Birliktelikler” başlıklı sunumuyla kendi üniversite deneyimleri üzerinden yeni işbirlikleri olanaklarını değerlendirdi. Konferans boyunca tartışılan birçok konu başlığını 35 yıllık meslek hayatı boyunca çok kez duyduğunu ifade eden Ali Cengizkan, zihinsel bir paradigma değişikliği gerekliliğine işaret etti.

Bu Ayın Bülteninden

794d3948dbaaa5f6b01ea2d2076ce264 (1)
Proje

Yüzer Gibi Algılanan

David Chipperfield Architects'in Çin'in Hangzhou kentinin çeperinde yer alan XiXi Westkan konut projesi, dünyanın en uzun yapay su yolu olan Grand Canal ve XiXi National Wetland Parkının bitiminde yer alıyor. Malzeme kullanımı ve yerleşim kurgusu kararları sayesinde yeşil ve suyla bütünleşen XiXi'nin atmosferinin kilit noktasını peyzaj, mimari ve suyun mevcut ilişkisinin yapılarla iç içe geçirilmesi oluşturuyor.

İncele Angle Right