Arama yaptığınız metin en az 3 karakter olmalıdır.
Örnek: Modernizm, Söyleşi, Mimarlar Konuşuyor

Konak Namazgah Hamamı Restorasyonu

İzmir’in Konak İlçesi’nde bulunan Namazgah Hamamı’nın restorasyonu Artı3 Mimarlık tarafından yapıldı ve 2019 yılında tamamlandı.

İzmir İli, Konak İlçesi, Cedit Mahallesi, 816 Sokak no:26, 28, 30’da yer alan ve tapunun 390 ada, 30 numaralı parselinde kayıtlı olan, Namazgah Hamamı, İ.B.Ş.B.B.’nca 15.07.2005 gün ve 05.702 sayılı yazısı ile onanan ve İ.K.T.V.K.K’nun 29.06.2005 gün ve 645 sayılı karar ile uygun bulunan Agora ve Çevresi Arkeolojik Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde kalmakta olup, imar planında kısmen yolda, kısmen ‘Arkeoloji ve Tarih Parkı’ alanı içinde kalmaktadır. Alan, 1. Derece Arkeolojik sit alanı içerisindedir. Kuzeyinde Agora Ören yeri bulunmaktadır.

Yapının inşa kitabesi bulunmamakla birlikte, inşa tarihi 16.yy sonu ya da 17.yy başına olarak kabul edilmektedir. Hamam yapısı Çiftehamam niteliğindedir. Semavi Eyice’nin sıcaklık biçimlenişine göre yaptığı hamamlara ilişkin sınıflandırmasına göre, ortası kubbeli dikdörtgen sıcaklıklı çifte halvetli tiptedir. Mekansal organizasyon bağlamında özgün niteliği korunmuştur. Çiftehamam soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık (çift halvetli) ana bölümlerinden oluşur. Bunlara ek olarak, hamamda su depoları ve külhan (ısıtma mekanı) bulunur.

Restorasyon Yaklaşımı

Yakın döneme kadar hamam işlevini sürdüren yapı, zaman içerisinde geçirdiği yapısal ve mekansal müdahaleler ile niteliksiz bir duruma gelmiş, çevresindeki niteliksiz yapılaşma ile birlikte kullanılmaz bir duruma gelmiştir. Restorasyon projesi hamam işlevinin sürdürülmesine yönelik hazırlanmıştır. Uygulanan tüm restorasyon müdahalelerinin temel ilkesi, yapının özgün mimari ve yapısal sistemine zarar vermeden günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlemek olmuştur.

Namazgah Hamamının, İzmir kentinin korunmuş geleneksel dokusunun içerisinde yer alması yapıya ayrı bir değer vermektedir. Zaman içerisinde niteliksiz bir duruma gelmiş olan Namazgah Bölgesi, son yıllarda kamu ve özel sektör tarafından üretilen projeler ile nitelikli bir kentsel dokuya dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, yapının kent tarihi açısından öneminin yanısıra, günümüzde çevresi ile birlikte önemli bir kamusal kullanıma izin verecek potansiyele sahip olması ayrıca önemlidir. Restorasyon projesi sürecinin başında yapının doğusunda bulunan ve Osmanlı dönemi han yapısına ait olduğu sanat tarihi uzmanlarınca belirtilen çevre duvar kalıntılarının bulunduğu alandaki tüm niteliksiz yapılaşma belediye tarafından kaldırılmıştır. Bu alanın hamam yapısı ile birlikte kamusal kullanıma izin verecek bir açık alan düzenlenmesi ile dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, restorasyon projesini hazırlayan proje ekibi bu alanı kentin yakın geçmişinde kent belleğinde yer ettiği biçimi ile açık hava sineması kullanımına odaklı “Namazgah Açık Hava Sineması ve Seyir Terası” projesi hazırlanmıştır. Hamam yapısının batısındaki alan arkeolojik kazı alanı içerisinde yer aldığı için sadece zemin düzenlemesi yapılarak kullanılır duruma getirilmiştir. Böylelikle Namazgah Hamamı kuzeyindeki Agora ören yeri, ve çevresindeki açık alan düzenlemeleri ile birlikte Namazgah Bölgesinin önemli bir kamusal kullanımında önemli bir odak haline gelmesi hedeflenmiştir.

Restorasyon Öncesi Durum

Restorasyon öncesi, Namazgah Hamamının kuzey, güney, batı (kısmen) ve doğu cepheleri bütünüyle yapılar ile çevrili ve niteliksiz bir durumda idi. Bu yapılaşma hamam yapısının bütün olarak algılanmasını engellemekteydi. Hamamın gerek erkekler gerekse de kadınlar bölümünde, ana mekan kurgusunu değiştirmemekle birlikte, özgün durum ile bütünüyle uyumsuz mekansal düzenlemeler ve malzeme kullanımları mevcuttu. Bunun yanısıra, bakımsızlık, niteliksiz onarımlar ve uygulamalar nedeni ile özgün yapıda malzeme/mimari eleman kayıpları, ciddi boyutlarda nem problemi ve sıva raspası sonucunda tespit edilen statik sorunlar hamam restorasyonunu zorunlu kılan faktörler olmuştur.

Restorasyon Müdahale kararları

Restorasyon müdahalelerinde en önemli karar Namazgah Hamamı’nın yapı olarak ortaya çıkarılmasıdır. Bu karar doğrultusunda yapının çevresindeki niteliksiz durumda olan yapıların tamamı, mevcut durumun ileri belgeleme teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra kaldırılmıştır.

Restitüsyon çalışmaları sonucu elde edilen bilimsel verilere bağlı olarak, hamamın özgün kullanımındaki mekansal dağılımına ait olmayan tüm ekler, malzeme kullanımları kaldırılmış ve nihayetinde sıva raspası yapılarak özgün durum açığa çıkarılmıştır. Tüm hamam yapısı statik açıdan uzmanlar tarafından değerlendirilmiş ve gerekli görülen sağlamlaştırma müdahaleleri gerçekleştirilmiştir. Özgün mimari elemanlardaki tüm kayıplar özgün malzeme ve özgün detaylara uygun olarak giderilmiştir. Yapıda özgün durumdan farklı olarak gerçekleştirilen tek önemli müdahale ısıtma sistemi ile ilgilidir.

--

Proje Yeri: Konak, İzmir

Proje Ofisi: Artı3 Mimarlık

Tasarım Ekibi: Uğur Yıldırım, Ülkü İnceköse

Ana Yüklenici: Ermiş İnşaat

İşveren: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Fotoğraf: Zeren + Mehmet Yasa Photography

Proje Yılı: 2015 - 2015

İnşaat Yılı(yıl): 2018 - 2019

Arsa Alanı: 738 m2

Toplam İnşaat Alanı: 482 m2

Bu Ayın Bülteninden

15e74bd8706c42cfedd47de3c8304192 (1)
Proje

Villa Tonden

HofmanDujardin tarafından Tonden Hollanda’da tasarlanan villa bir tatil evi olarak düzenlenmiş.

İncele Angle Right
85071b7f445aea768bec6415cdc02c44
Proje

Nova York Apartmanı

FCstudio tarafından tasarlanan apartman São Paulo kentinin Brooklin Novo mahallesinde yer alıyor.

İncele Angle Right
d20be57a2bfccb1560a54f1273c02c2a
Referans

SE Evi

İşlevsel, samimi ve modern bir eve sahip olma arzusuna sahip genç bir çift için Ankara'da projelendirilen yapı, bahçe yönünde, doğal ışığı içine tümüyle alırken yol cephelerinde daha kapalı ve batı güneşine karşı korunaklı tasarlanmış.

İncele Angle Right
b14e8adc93ed664288c102d61b5ff356
Proje

Cyrus Tang Foundation Center

The Architectural Design and Research Institute of Zhejiang University tarafından tasarlanan Cyrus Tang Vakfı genel merkez binası, yönetim ofisleri, müze, sergi salonu, konferans salonu, eğitim salonu gibi işlevler içeren bir yapı kompleksi.

İncele Angle Right
429400312d9e606b06dc6e8fc8bcfaeb
Haber

Kalebodur'la Eskiz Yarışması’nda Finale Kalan Eskizler Belli Oldu!

Kalebodur’la Eskiz Yarışması'nda finale kalan eskizler belli oldu. Katılan herkese teşekkür ederiz. Kazananlar 24 Ağustos haftası açıklanacak.

İncele Angle Right
3aee02fdbf0afdb99a8691bc7bad35c1
Proje

Brabant Ofisi

Studio Piet Boon tarafından projelendirilen tek katlı ofis yapısı, çevredeki çiftliklerin ahır mimarisinden esinlenilerek tasarlanmış.

İncele Angle Right
18de4fec69b516a5802635c161139a0b
Proje

Bayraklı Sahili Yaya Köprüsü

Bornova Deresi üzerinde yer alan yaya ve bisiklet köprüsü, İzmir Deniz çalışmaları kapsamında kıyının, yayalar, bisikletliler ve servis araçları için daha erişilebilir bir mekan olmasını sağlamak amacı ile projelendirildi.

İncele Angle Right
2eb5ff4e43fa9754aabba6fdfcfe24c4
Söyleşi

Kalebodur'la Mimarlar Konuşuyor Online: H.Cenk Dereli

Mimarlar Konuşuyor online serisinde Prof. Dr. Abdi Güzer'in Ağustos ayındaki konuğu H.Cenk Dereli oldu.

İncele Angle Right
d7a72f58e72db6c7db460c11a3ffdb27
Proje

No. 9 Rhapsody Ofisi

Çin’in Guangzhou şehrinde faaliyet gösteren 9 Studio Design Group'un kendisi için tasarladığı ofis, çeşitli biçimler ve farklı tertiplerde yeniden düzenlenebilen molbilyalar/mekanlar içeren, açık bir çalışma ortamı sağlıyor.

İncele Angle Right