Arama yaptığınız metin en az 3 karakter olmalıdır.
Örnek: Modernizm, Söyleşi, Mimarlar Konuşuyor

TeCe Mimarlık tasarımı Ford Otosan Ar-Ge Üssü binası TEM otoyolu İstanbul - Gebze güzergahında konumlanıyor. Otoyolun iki yanını büyük boşluklar ve onları birbirine bağlayan, belli bir düzenden yoksun yapı blokları tanımlar. Mimari karakter -ya da karaktersizlik- oldukça çeşitlidir. Kimi yarım kalmış, alçaklı yüksekli, irili ufaklı depolar, üretim binaları, kiralık ofisler, sonradan yasallaşmış konut yerleşimleri bu çeşitliliği oluşturur. Böylesine düzensiz ve kaotik bir fiziksel çevre içine yerleşecek, üstelik TEM'e bitişik bir Ar-Ge binasının nasıl biçimleneceği sorusu tasarımın temelini oluşturur.

Uzun ömürlü ve doğal görünümlü yüzeyler elde etmek açısından iç ve dış kaplamalarda Kalebodur ürünleri seçildi. Proje bütününde dış dephelerde beyaz mesh ile zıtlık oluşturacak şekilde koyu antrasit tonunda Edilgres Bazaltino kullanıldı. Tüm ıslak hacim zeminlerinde yine Edilgres Bazaltino tercih edildi. Yönetim katı gibi prestijli hacimlerde ise Kalebodur Vesta serisine gidildi.

Ford Otosan Ar-Ge Üssü'nün tasarımı, bir yandan belli bir düzenden yoksun ve gürültülü yakın çevre ile diyalog kurarken diğer yandan da kendi içine dönük kontrollü ve dingin bir çalışma ortamı yaratmak gibi bir ikilem içeriyor. Ayrıca Sultanbeyli, Sancaktepe gibi kentin alt merkezlerinden de uzak, toplu taşıma güzergahlarından yoksun, sadece motorlu taşıtlarla ulaşılabilen izole bir konumda, 1500 kişi için hem çalışma hem yaşam alanının nasıl yaratılabileceği gibi belirleyici faktörlerle şekillenir.

İstanbul Kartal’da inşa edilen Ford Otosan Ar-Ge Üssü, Ford Otomotiv grubunun dünyadaki 4. mühendislik merkezidir. 38.000 m2’lik kapalı alana sahip olan merkez her türlü çağdaş teknolojik olanakları kullanan ve bu çağdaş yaklaşımı dinamik bir mimari ile ifade eden yapılardan oluşuyor. İşveren tarafından talep edilen alçak ve yaygın bir ofis kitlesi isteği, tasarımı önemli ölçüde yönlendirdi. Programı; tasarım stüdyosu, açık ofisler, kapalı ve açık oto teşhir alanları, sergi salonu, oditoryum, kafeterya, açık/yarı açık teraslar ve avlulardan oluşan, 1500 kişi kapasiteli bu Ar-Ge üssü bir kampüs anlayışıyla ele alınmıştır. Bahsi geçen tüm veriler doğrultusunda, ihtiyaç programının iki ana kitleye dağıtılması ve bu kitleler arasında tamamen kontrol edilebilir ortak bir yaşam alanı oluşturulması akla en yakın çözüm haline gelmiştir.

Yeni kompleks içinde çalışan insanları kucaklayan, motive edici ortak çalışma alanları yaratmak düşüncesi üzerine kuruludur. Olabildiğince şeffaf ve akışkan bir mekan kurgusu üzerinden geliştirilmiştir.

TEM otoyoluna cephe veren kompleks iki ana ofis kitlesinin tanımladığı bir avluyu gizler. Otobana paralel konumlanan ön plandaki blok aynı zamanda buradan gelen gürültü ve rüzgara karşı bir bariyer görevi görürken arkasında kalan mekanlar tamamen rekreaktif amaçlı açık gezinti ve buluşma alanları olarak kullanılır.

Paralel ofis blokları açılı bir şekilde avlu boyunca uzanır ve köprülerle bağlanır. İki kitlenin arasında yer alan kafeteryaya çökük bir alt terasa inilerek ulaşılır. Kafeteryanın çatısı aynı zamanda ofis zemin katlarından ulaşılabilen bir iç bahçe olarak kullanılır. Tasarım stüdyoları, ana girişin uzağında ve alt kotta yer alır. Bodrum kotunda konumlanan stüdyolar çatıdan doğal ışık alan, kontrollü girilebilen mekanlardır.

Doğal ışığın iç ortama olabildiğince taşınabilmesi için her iki blokta da bodrum kotuna kadar inen atriumlar düzenlenmiştir. Bu atriumlar, ışık sağlamakla kalmayıp katlar arası sirkülasyonunun gerçekleştiği karşılaşma ve mola mekanlarıdır.

Yapıların dış çeperleri pasif güneş kontrolü sağlayan, farklı geçirgenlik değerlerine sahip perfore alüminyum levhalar ile kaplıdır. Ancak avluya bakan cephelerde bu kaplama tamamen kaldırılarak cephe şeffaflaşır ve avlu ile doğrudan görsel temas kurulur. Bu tavır mühendislik merkezinin aslında bir bütünün ortadan ikiye ayrılarak ortadaki avluyu oluşturduğunu ifade eder. Dış kabuğu oluşturan geçirgen levha profilleri bükümlerle daha rijit bir hale getirilmiş, bu aynı zamanda kitlenin dinamik etkisini daha da kuvvetlendirmiştir.

Yeni Ar-Ge Üssü, bugüne dek farklı şekillerde tekrarlanagelen ofis tipolojisini yeniden üretir. Ancak bunu, önerdiği açık ve kapalı ortak alanlar, kurguladığı farklı ve sürprizli mekansal ilişkilerle zenginleştirerek bir adım öteye taşır.

  1. İşveren: FORD Otosan Otomotiv
  2. Yer: Kartal, İstanbul
  3. Tasarım: TeCe Mimarlık
  4. Proje Ekibi: Sezin Beldağ, Fabio Ribeiro, Aydoğan Özsoy, Keriman Afyonlu, Sedef Zorbozan, Tülin Hadi, Cem İlhan
  5. Tarih: 2012-2015
  6. Fotoğraflar: Cemal Emden

Bu Ayın Bülteninden